Το Baby Sensory Tales έχει στόχο, μέσα από το παιχνίδι και τη μουσική τα παιδιά να αναπτύξουν τις αισθήσεις τους και να ανακαλύψουν τον κόσμο. Θέτουμε τις βάσεις με τα σωστά ερεθίσματα ώστε να υποστηρίξουμε την εξέλιξη του εγκεφάλου σε νοητικό και αισθητηριακό επίπεδο. Στοχεύουμε να δώσουμε στα παιδιά πολλές εμπειρίες αφής, να τα βοηθήσουμε να εξερευνήσουν τις δυνατότητες των υλικών, όπως για παράδειγμα την κίνηση τους, τους ήχους που παράγουν καθώς και τις ιδιότητές τους (κρύο, τραχύ, λείο, ελαφρύ κλπ) και μέσα από πληθώρα καθημερινών απλών υλικών να τα βοηθήσουμε στην ολόπλευρη εξέλιξη τους.
Τα παιδιά αποκτούν δεξιότητες Παρατηρητικότητας, μαθαίνουν να συγκεντρώνονται και να αντιστοιχίζουν έννοιες με υλικά. Εξασκούν τις δεξιότητες ομιλίας και ακοής καθώς και τον συντονισμό των κινήσεών τους. Τέλος τα παιδιά μέσα από πολύ-αισθητηριακές δραστηριότητες όπως το Baby Sensory Tales ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς επικοινωνίας, σύνδεσης και κατανόησης με τους γονείς τους.

Baby Sensory Tales (3-14 μηνών)
• Τρίτη 9:45-10:30

• Υπεύθυνη Τμήματος: Ιωάννα Παππά

Απαραίτητη η Κράτηση Θέσης
Τηλέφωνο Κρατήσεων: 213 0454929