Σχολές Γονέων, με την Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπεύτρια, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Κωνσταντίνα Κάρκα.

Πρώτη συνάντηση Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 18:30, με θεμα τα Αναπτυξιακά Ορόσημα.

Απαραίτητη η προκράτηση θέσης μέχρι Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου

Ο ρόλος του γονέα είναι μοναδικός και ίσως ο πιο σημαντικός ρόλος που μπορεί να αναλάβει κάποιος, γεμάτος προκλήσεις, απαιτήσεις και πληθώρα συναισθημάτων, για τον οποίο δε χρειάζεται μόνον η αφοσίωση και το ένστικτο, αλλά και οι γνώσεις. Οι Σχολές Γονέων εκπαιδεύουν τους γονείς ώστε στον σύνθετο και απαιτητικό ρόλο τους να μπορούν να ανταπεξέλθουν πιο αποτελεσματικά και να καταφέρουν να βελτιώσουν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. Με τις δεξιότητες που μπορούν να αποκτήσουν οι γονείς μέσα από τις Σχολές Γονέων, μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σχολικών και των ευρύτερων κοινωνικών συναναστροφών τους.

“Τα Αναπτυξιακά Ορόσημα”
Κάθε παιδί έχει δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Για να ελέγξουμε εάν η ανάπτυξη είναι φυσιολογική ή έχει τυχόν καθυστερήσεις, χρησιμοποιούμε τα αναπτυξιακά ορόσημα.
Με τον όρο «ανάπτυξη», αναφερόμαστε στις ικανότητες που αποκτά το παιδί καθώς μεγαλώνει, ώστε να κάνει όλο και πιο σύνθετα πράγματα. Με γνώμονα αυτό, θα μιλήσουμε για τους πέντε βασικούς τομείς της ανάπτυξης, τη σωματική, των κινητικών δεξιοτήτων, τη γνωστική, τη γλωσσική και κοινωνική, τη μνήμη, το παιχνίδι και τη μάθηση, πότε και πώς χρειάζεται η παρέμβαση των γονιών ή η βοήθεια ειδικών, αλλά και πώς η ομαλή σχέση και επικοινωνία βοηθούν στη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων του παιδιού.

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 213 0454929