Το Καλειδοσκόπιο λειτουργεί καθημερινά ένα νέο ετήσιο πρωινό πρόγραμμα (9:00-13:00) για παιδιά ηλικίας από 2 έως 3 ετών.
Τα παιδιά προετοιμάζονται σιγά σιγά να αποχωριστούν τα οικεία τους πρόσωπα, να αυτονομηθούν και έτσι να μπορούν αργότερα να ενταχθούν σε οποιοδήποτε σχολικό περιβάλλον. Κοινωνικοποιούνται και εκπαιδεύονται σε όρια και κανόνες. Μαθαίνουν βασικές εκπαιδευτικές εννοιες και
αναπτύσσουν το κοινωνικό και συναισθηματικό τους κομμάτι καθώς μαθαίνουν να μοιράζονται , να παίρνουν πρωτοβουλίες και να ζητούν βοήθεια.
Δικό μας μέλημα είναι να σεβόμαστε τις επιθυμίες τους και να ενισχύουμε την εκφραστικότητά τους δινοντάς τους ερεθίσματα και ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθειά τους.
Σε εβδομαδιαία βάση τα παιδιά θα έρχονται σε επαφή με διάφορες δραστηριότητες όπως η Μουσικοκινητική Αγωγή, το Θεατρικό Παιχνίδι, τις Κατασκευές, τις Αφηγήσεις Παραμυθιών, τα Τραγούδια και το Αισθητηριακό Παιχνίδι.

Υπεύθυνες Τμήματος: Maria Pilichou, Christina Misiri