Εργαστήρι ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων και ανάπτυξης σχέσεων με συνομηλίκους. [Ηλικίες: 4,5-11]

Το παιχνίδι είναι για το παιδί η κυριότερη μορφή αβίαστης και φυσικής διαδικασίας μάθησης, αλλά και ο πιο άμεσος τρόπος επεξεργασίας των συναισθημάτων του. Το εργαστήρι «Έλα να παιξουμε!» αποτελεί ένα ομαδικό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. Είναι εστιασμένο στην ενίσχυση όλου του φάσματος των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, της συναισθηματικής έκφρασης και επίλυσης κοινωνικών καταστάσεων στις σχέσεις των παιδιών με τους συνομηλίκους τους.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για τον άλλο, ο αμοιβαίος σεβασμός, η δημιουργία ισότιμων σχέσεων, η αυθόρμητη αλληλεπίδραση και η ένταξη όλων των μελών σε ένα περιβάλλον αποδοχής και κατανόησης. Μέλημά μας είναι κάθε παιδί να νιώθει ότι ανήκει στην ομάδα και να απολαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων με τη συντροφιά των υπόλοιπων παιδιών. Όλες οι δραστηριότητες θα γίνονται μέσω του παιχνιδιού (ρόλων, θεατρικό, συμβολικό, κινητικό κ.λπ.). Οι δραστηριότητες είναι δομημένες και σταδιακά καθοδηγούμενες από συντονιστές ώστε να δοθούν τα εφόδια και μετέπειτα οι ευκαιρίες για αυθόρμητη αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών. Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, συναισθηματικές δυσκολίες και γλωσσικές διαταραχές, χωρίς ωστόσο να αποτελεί θεραπευτική παρέμβαση.

Η σύσταση των ομάδων γίνεται με γνώμονα το όφελος του κάθε μέλους ξεχωριστά γι’ αυτό και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού.

Οι Εγγραφές Ξεκίνησαν // Περιορισμένες Θέσεις

Ηλικίες: 4,5-11
Διάρκεια: 1 ώρα.
Υπεύθυνη Τμήματος: Κωνσταντίνα Κάρκα, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Οικογενειακή Θεραπεύτρια