Ο Ρυθμός, ο Λόγος και η Κίνηση είναι τα τρία βασικά στοιχεία της Μουσικοκινητικής Αγωγής Orff. Μέσα του συστήματος είναι η μουσική ακρόαση, η γραφική και πεντάγραμμη σημειογραφία, η μίμηση και ο αυτοσχεδιασμός.
Τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι ρυθμικά και μελωδικά κρουστά όργανα όπως ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, τύμπανα, μαράκες, ξυλάκια, ντέφια κ.ά.
Τα παιδιά μυούνται στην μουσική, γνωρίζουν μουσικές του κόσμου, παραδοσιακά και κλασσικά μουσικά όργανα, γνωριμία με σύγχρονους και κλασσικούς μουσικοσυνθέτες, έννοιες και θεωρία της μουσικής και τέλος πρακτική εξάσκηση και έκφραση των παραπάνω, μέσα από την ορχήστρα Orff.
Μέσα από το ομαδικό μάθημα τα παιδιά αναπτύσσονται κοινωνικά, μαθαίνουν να συνεργάζονται, εξασκείται η πρωτοβουλία, η φαντασία, η παρατηρητικότητα και η δημιουργικότητα τους.

Οι Εγγραφές Συνεχίζονται!
Τμήματα κάθε Δευτέρα, • 17:30 – 18:15 / Baby Orff μαζί με γονείς.

Δείτε όλα μας τα Εργαστήρια εδώ: http://bit.ly/2YOFhFU