Στα εργαστήρια Φωτογραφίας τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τη φωτογραφική μηχανή και τη λειτουργία της. Θα μάθουν τις βασικές τεχνικές φωτογράφισης και θα αναπτύξουν τα αισθητικά τους κριτήρια μέσα από μία σειρά ειδικευμένων ασκήσεων κι εργασιών. Μέσω της δημιουργικής φωτογραφίας θα ανακαλύψουν νέους τρόπους έκφρασης με πειραματικές σύγχρονες φωτογραφικές τεχνικές οι οποίες συνδυάζουν τη φωτογραφία με το παιχνίδι. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην συνεργασία των παιδιών όχι μόνο κατά τη λήψη, αλλά και κατά τη δημιουργία των εργασιών. Επίσης θα έρθουν σε επαφή με τεχνικές κινούμενης εικόνας (stop motion video) διευρύνοντας έτσι την αντίληψη τους και τις γνώσεις τους για το φωτογραφικό μέσο και τις εφαρμογές του.
Ορισμένες ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους, σε διάφορα σημεία της πόλης, πάντοτε σε συνεννόηση με τους κηδεμονές των μικρών φωτογράφων.

Ξεκινάμε Δευτέρα 16/10/18
Οι Εγγραφές συνεχίζονται
► Τμήματα ομάδας:
• Παιδιά (6 – 11 ετών) – Κάθε Δευτέρα 19:30 – 20:30
➡ Κρατήσεις Θέσεων / Πληροφορίες: 213 0454929
➡ Περισσότερες πληροφορίες εδώ:
Υπεύθυνος Τμήματος: Vangelis Gkinis