Στο εργαστήρι αυτό θα σχεδιάσουμε, θα χρωματίσουμε, θα κόψουμε, θα κολλήσουμε και θα κατασκευάσουμε! Αλλά δεν θα μείνουμε εκεί! Θα συνδυάσουμε μορφές και τεχνικές των εικαστικών με άλλα εκφραστικά μέσα (κίνηση, μουσική, θέατρο). Στόχος μας είναι, τα παιδιά να διευρύνουν τη δημιουργική τους ικανότητα, να απελευθερώσουν τον εαυτό τους και να περάσουν όμορφα μέσα σ’ ένα περιβάλλον συνεργασίας.

Για παιδιά 6 – 11 ετών
Ξεκινήσαμε την Τετάρτη 3/10/2018, ώρες 18:00 – 19:30
Οι εγγραφές συνεχίζονται 
➡ Κρατήσεις Θέσεων / Πληροφορίες: 213 0454929
➡ Περισσότερες πληροφορίες εδώ: