Τα παιδιά ανάμεσα σε Lego, Tablet και ρομποτάκια συνειδητοποιούν ότι επιστήμη, τεχνολογία και τέχνη συναντιούνται. Καλή μας αρχή!

Οι εγγραφές συνεχίζονται. Το μάθημα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής απευθύνεται σε παιδιά 6-11 ετών. Κρατήσεις Θέσεων / Πληροφορίες: 213 0454929

Οι ικανότητες που αναπτύσσουν τα παιδιά με την εκπαιδευτική ρομποτική είναι:
• Αυτοπεποίθηση – αυτοεκτίμηση (επίτευξη στόχων, θετική ανατροφοδότηση)
• Ορθολογική σκέψη (σχεδίαση, συναρμολόγηση, προγραμματισμός, δοκιμή, αξιολόγηση)
• Δημιουργικότητα και Φαντασία (διαχείριση χρόνου, έργου και πόρων)
• Δεξιότητες επικοινωνίας (συνεργασία στην ομάδα)
• Αντίληψη και Παρατηρητικότητα (εύρεση και διαχείριση σφάλματος σε στάδια συναρμολόγησης και προγραμματισμού)
• Καινοτομία – ερευνητικό πνεύμα (νέες ιδέες για κατασκευές και δυνατότητες).